Tilsette

Portrettbilete av Trude Hege Bergesen

Trude Hege Bergesen

Biblioteksjef, Avdelingsleiar bibliotek

48304592 E-posttrude.hege.bergesen@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Cecilie

Cecilie Elisabeth Vestbøstad

Barnebibliotekar, Tenester til barn og unge, nestleiar

E-postbibliotek@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Roland

Roland Gestättner

Bokbussjåfør/bibliotekmedarbeidar, Bokbuss, utlån m.m.

E-postbibliotek@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Hilde

Hilde Gry Opheim

1. sekretær, Utlån, verkstader mm

E-posthilde.gry.opheim@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Anita

Anita Larsen

Spesialkonsulent, Tenester til vaksne, innkjøp og faktura

E-postanita.larsen@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Therese

Therese Langeland

Konsulent (i mellombels permisjon) , Utlån, verneombod, heimeside, Leser søker bok m.m.

E-posttherese.langeland@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Ingvild

Ingvild Sandvik

Bibliotekar, Utlån, katalogisering, formidling

E-postingvild.sandvik@kvinnherad.kommune.no