Dei ansette i Kvinnherad Bibliotek står på ei bru ved Ulensvang hotell

Tilsette

Portrettbilete av Trude Hege Bergesen

Trude Hege Bergesen Biblioteksjef

Avdelingsleiar bibliotek

48304592

E-posttrude.hege.bergesen@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Cecilie

Cecilie Elisabeth Vestbøstad Barnebibliotekar

Tenester til barn og unge, nestleiar

E-postbibliotek@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Roland

Roland Gestättner Bokbussjåfør/bibliotekmedarbeidar

Bokbuss, utlån m.m.

E-postbibliotek@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Hilde

Hilde Gry Opheim 1. sekretær

Utlån, verkstader mm

E-posthilde.gry.opheim@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Anita

Anita Larsen Spesialkonsulent

Tenester til vaksne, innkjøp og faktura

E-postanita.larsen@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Therese

Therese Langeland Konsulent (i mellombels permisjon)

Utlån, verneombod, heimeside, Leser søker bok m.m.

E-posttherese.langeland@kvinnherad.kommune.no

Portrettbilete av Ingvild

Ingvild Sandvik Bibliotekar

Utlån, katalogisering, formidling

E-postingvild.sandvik@kvinnherad.kommune.no