Tilbod

På biblioteket har vi eit mangfald av tenester og tilbod. Du kan sjølvsagt låne bøker, filmar og anna materiale, men du kan også nytte internett, kopiere, scanne, bruke grupperom, gjere lekser, sy på symaskin, møte vener og spele spel – berre for å nemne noko. I menyen finn du ei oversikt over våre tilbod og tenester. Oversikt over dei mange arrangementa våre finn du i kalenderen “Kva skjer?”.