Hånd som gir eit lånekort til ei anna hand: lånar som får nytt kort

Meirope (ubetjent)

Korleis?

Meirope gjer det enklare for deg å bruke biblioteket når det passar deg. Oppgrader bibliotekkortet og få tilgang til biblioteket kvar dag heile året mellom 0800-2200. Alle over 16 år kan få oppgradert bibliotekkortet sitt til også å vere nøkkelkort. Er du under 18 år nå du ha underskrift av føresette for å få meirope.

Ta kontakt med personalet i betjent opningstid for å oppgradere kortet ditt. Skriv under på kontrakten så har du ein avtale om å bruke biblioteket også i ubetjent opningstid. Du kjem inn på biblioteket ved å skanne bibliotekkortet i kortlesaren og deretter taste pinkoden din. For din tryggleik er det videoovervaking i lokalet i ubetjent opningstid. Når du skriv under på kontrakten godtek du óg at at du vert videoovervaka.

Reglar for meirope

Kortet er personleg, og du er ansvarleg for bruken av det. Du kan berre låse inn deg sjølv og eigne barn. Ingen under 16 år har lov å opphalda seg åleine i ubetjent opningstid. ALLE med meirope skal logge seg inn ved døra før dei går inn. Dette er for din eigen tryggleik.

  • Ta vare på biblioteket og rydd etter deg.
  • Du står økonomisk ansvarleg for eventuelle øydeleggingar og hærverk vert meldt til politiet.
  • Trugande eller sjenerande oppførsel mot biblioteket sine gjester eller tilsette, vert ikkje akseptert.
  • Det er ikkje lov til å vere påverka av rusmiddel – eller bruke rusmiddel på biblioteket.
  • Opphald i ubetjent bibliotek er på eige ansvar og brot på reglementet kan føre til utestenging.